Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego - konferencja

Brak opisu obrazka

16 lutego 2021 roku w formule webinarium on-line, odbyła się konferencja pt. Audyt krajobrazowy – nowe narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazu. Rozpoczęła ona cykl spotkań włączających wszystkich interesariuszy w proces tworzenia ostatecznej formy dokumentu jakim jest Audyt krajobrazowy dla województwa wielkopolskiego.

Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, jako gospodarz spotkania wprowadził Uczestników w zagadnienia potrzeby ochrony i kształtowania krajobrazu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dokument sporządzany jest po raz pierwszy historii regionu, a jego ustalenia będą nową formą polityki przestrzennej samorządu województwa, której wdrażanie odbywać się będzie na poziomie regionalnym i lokalnym.

Następnie Pani Jowita Maćkowiak, Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, przedstawiła narzędzia prawne ochrony krajobrazu. Zwróciła także uwagę na złożoną procedurę formalno-prawną, której uczestnikami będą miasta i gminy oraz instytucje biorące udział w tworzeniu lokalnych i regionalnych dokumentów planistycznych.

W dalszej części konferencji Autorzy Audytu oraz zaproszeni Goście przybliżyli zagadnienia związane z praktycznymi i prawnymi aspektami sporządzania dokumentu oraz sposobem wdrażania jego ustaleń.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w konferencji.

 

Materiały do pobrania:

Protokół z konferencji
Droga formalno-prawna - Audyt wprowadzenie
Praktyczne aspekty sporządzania audytu krajobrazowego
Krajobraz priorytetowy obszar wyjątkowy czy typowy
Ochrona i kształtowanie krajobrazu na terenie parku krajobrazowego
Znaczenie audytu krajobrazowego dla gmin

 


Powiązane artykuły:

 • Konsultacje z gminami województwa dotyczące audytu krajobrazowego

  logo
  Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu rozpoczęło konsultacje robocze audytu krajobrazowego. Zostały one poprzedzone cyklem szkoleń dla przedstawicieli władz
  Data publikacji:
 • Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego

  Logo Audyt Krajobrazowy
  Audyt krajobrazowy to dokument uchwalany przez Sejmik Województwa stanowiący podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
  Data publikacji:
Wersja XML