Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce

Czy fotowoltaika rzeczywiście jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią odnawialnych źródeł energii? Co pomaga w jej rozwoju? Czy rozwój OZE w Wielkopolsce jest zharmonizowany? Jak wyglądamy na tle innych regionów i państw w zakresie nowych mocy OZE? Czy i kiedy wypełnimy założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych? Próbę odpowiedzi na te pytania podjęto w niniejszym opracowaniu, przedstawiając strukturę i dynamikę rynku OZE ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki.

 

 


Materiały do pobrania:

OZE okładka

 
Wersja XML