Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX posiedzenie Komitetu ds.Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

W dniach 12 i 13 października odbyło się XX posiedzenie Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Saksonii, Brandenburgii, Pomerania Pomorze Przednie oraz województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania omawiane były tematy związane z transgraniczną siecią monitoringu przestrzennego, planowanymi działaniami na Odrze – uwzględniające cele polityki żeglugowej oraz stanem realizacji polsko-niemieckiego projektu Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań – Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO).

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej to gremium wymiany doświadczeń, omawiające aktualne tematy współpracy i przygotowujące ewentualne decyzje polityczne w tym zakresie.

 

Galeria zdjęć:  

 

Autor zdjęć: Dariusz Chajewski

 


Więcej informacji na temat działań w ramach Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej --> tutaj

 

 
Wersja XML