Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowania

 • Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego

  Logo Audyt Krajobrazowy
  Audyt krajobrazowy to dokument uchwalany przez Sejmik Województwa stanowiący podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
  Data publikacji:
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego WIELKOPOLSKA 2020+

  Logo PZPWW 2020+
  W dniu 25 marca 2019 r. Uchwałą Nr V/70/19, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
  Data publikacji:
 • Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego

  logo raport
  Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego 2019 jest kontynuacją opracowań sporządzonych w latach 2006, 2001 i 2014. Obecna edycja obejmuje lata 2013-2017 i wzbogacona została o tematykę związaną z rewitalizacją.
  Data publikacji:
 • Strategia na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

  Logo SNK2040
  „Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” to dokument określający politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na  poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych wynikających bezpośrednio z dokumentów UE.
  Data publikacji:
 • Perspektywy rozwoju demograficznego Wielkopolski do 2030 roku

  grafika okładka
  Ilu nas będzie w 2030 roku? Jak szybko starzeją się Wielkopolanie? Czy w regionie możemy mówić o depopulacji? Dyskusja dotycząca zmian demograficznych w kontekście przyszłości regionów powraca cyklicznie.
  Data publikacji:
 • Zmiany klimatu – globalne przyczyny i lokalne skutki

  Grafika zmiana klimatu
  Zmieniające się warunki pogodowe, szczególnie te, które mają charakter zjawisk ekstremalnych, wpływają na nasze życie społeczne i funkcjonowanie gospodarki, dlatego warto dowiedzieć się jak będziemy odczuwać zmiany klimatu w Wielkopolsce.
  Data publikacji:
 • Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce

  zdjęcie elektrownie wiatrowe
  Czy fotowoltaika rzeczywiście jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią odnawialnych źródeł energii? Co pomaga w jej rozwoju? Czy rozwój OZE w Wielkopolsce jest zharmonizowany? Jak wyglądamy na tle innych regionów i państw w zakresie nowych mocy OZE?
  Data publikacji:
 • Koncepcja rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Gniezna

  Brak opisu obrazka
  Miejskie obszary funkcjonalne posiadają duże znaczenie dla programowania procesów rozwojowych oraz są szczególnym obszarem realizacji polityki regionalnej. Wyrazem zindywidualizowanego podejścia Samorządu Województwa Wielkopolskiego do programowania rozwoju regionu jest opracowanie koncepcji rozwoju dla obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych.
  Data publikacji:
 • Koncepcja rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Konina

  Brak opisu obrazka
  Miejskie obszary funkcjonalne posiadają duże znaczenie dla programowania procesów rozwojowych oraz są szczególnym obszarem realizacji polityki regionalnej. Wyrazem zindywidualizowanego podejścia Samorządu Województwa Wielkopolskiego do programowania rozwoju regionu jest opracowanie koncepcji rozwoju dla obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych.
  Data publikacji:
Wersja XML