Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analiza możliwości zasilania jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego zasobami wodnymi rzeki Warty oraz szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego

Woda, substancja niezbędna do życia jest naszym wspólnym, dziedziczonym dobrem. Jej ograniczone zasoby należy chronić i wykorzystywać w sposób zrównoważony, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Wielkopolska, jako region Polski dotknięty jednym z największych deficytów wody w kraju, boryka się od lat z problemem wysychających rzek, cieków, jezior i innych ekosystemów zależnych od wód, zmaga się ze zjawiskiem suszy. Samorząd województwa wraz z ekspertami, przedstawicielami samorządów lokalnych, reprezentantami wielu instytucji i środowisk ekologicznych podejmuje liczne działania na rzecz ochrony zasobów wodnych w województwie.

Najbardziej narażonymi na występowanie negatywnych konsekwencji suszy obszarami są obecnie Pojezierze Wielkopolskie, w tym przede wszystkim Pojezierze Gnieźnieńskie. Działalność człowieka powoduje na tych terenach zdecydowanie bardziej odczuwalne skutki w porównaniu z innymi rejonami naszego województwa, gdzie problem deficytu wód jest mniejszy.

Samorząd województwa, odpowiedzialny za ochronę i kształtowanie przestrzeni regionu, będąc jednocześnie kreatorem rozwoju województwa, czynnie włączył się w działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego. Podjęto starania, których celem było sporządzenie dokumentu wskazującego, jakie są realne możliwości rato wania jezior w Powidzkim Parku Krajobrazowym.

Z uznaniem przyjęto powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, który z początkiem 2020 r. odbył pierwsze posiedzenie, podczas którego została przedstawiona wstępna koncepcja rato- wania i ochrony jezior zlokalizowanych w Powidzkim Parku Krajobrazowym na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w sąsiedztwie odkrywek węgla brunatnego Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Ustalono, że w świetle postępującej zagłady ekosystemów wodnych tego terenu należy podjąć pilne działania zmierzające do zasilania jezior oraz poddanych rekultywacji wodnej wyrobisk po węglu brunatnym.

Rezultatem działań samorządu, we współpracy z kierownictwem Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich oraz przedstawicielami poznańskiego ośrodka naukowego jest „Ekspertyza”, przygotowana przez znamienitych specjalistów, którą z satysfakcją oddaję w Państwa ręce. W trosce o to, co ważne dla nas i dla przyszłych pokoleń, wyrażam nadzieję, że dokument ten stanie się inspiracją dla dalszych przedsięwzięć planistyczno-projektowych i pozwoli w niedalekiej przyszłości wdrożyć skuteczne działania niezbędne dla ratowania zasobów wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego.

 

Baner

 


Opracowanie do pobrania:

Analiza możliwości zasilania jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego zasobami wodnymi rzeki Warty oraz szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego

Wersja XML